Kumaprint

Fullständiga lösningar
Kõik trükiteenused ühest kohast!

Vi är ett tryckeri med 15 års erfarenhet inom fältet tryck och 20 år inom publiceringssektorn. Vår förmåga bygger på mångsidighet, vilket gör det möjligt för oss att möta våra kunders behov, alltid erbjuda mycket personliga och originella lösningar – vi skapar, trycker och binder. Vi erbjuder våra kunder lösningar för reklambroschyrer, kalendrar, böcker och förpackningar.

Erfarenhet och flexibilitet

Våra maskiner uppdateras regelbundet, vi har digital tryckutrustning, offsettryckmaskiner och eftertryckenheter. Med våra högkvalitativa maskiner för efterpresstjänster kan vi även erbjuda lösningar för de mest krävande önskemålen.

Produktutbud

Vi erbjuder ett stort utbud av produkter, såsom reklambroschyrer, kalendrar, böcker och förpackningar.

KUMA AS
Företagsledare: Märt Lõhmus
Pärnu tn 57, Paide, 72712

Tel: +372 38 38 800,
Mobil: +372 58 000 440

KUMA