Tallinn Polytekniska Skolan är den enda skolan i Estland som utbildar framtida elever om tryck och tryckerier.

Från Tallinn Polytekniska Skolan kan du både få teoretiska
och tekniska färdigheter för både vardagen och arbetslivet.

Medieavdelning:

Tryckteknik (offsettryckare och förtrycksspecialister)
Eftertryck-operatörer
Fotografi
Multimedia (webbspecialist)

Avdelning för energetik och automatik:

Elektriker
Automation
Installatör av svag ström

IT- och telekommunikationsavdelning:

Tekniker för telekommunikationsutrustning
Datorer och nätverk
Programvara och databashantering
Operatör för elektronisk montering

TALLINNA POLÜTEHNIKUM
Medieavdelning: Marko Levin
Pärnu mnt. 57, Tallinn 10135

Tel: +372 6103601

TALLINN POLYTEKNISKA SKOLAN