Tallinna Raamatutrükikoda (Tallinnan Kirjapaino) on ensimmäinen pelkästään kirjojen painamista ja sidontaa varten rakennettu painotalo Virossa. Olemme erikoistuneet yksi- ja moniväripainossa kova- ja pehmeäkantisten kirjojen valmistamiseen. Hyvät tiedot, ammattitaito ja luottamuksellinen yhteistyö asiakkaan kanssa on aina taannut hyvän tuloksen. Jokainen tilaus on ainutlaatuinen ja kokeneet myyntipäällikkömme ovat apuna kustantajillemme alkaen kirjan ideasta sen valmistumiseen.

Painotalon asiakasmäärä on alkuvuosiin verrattuna moninkertaistunut. Tällä hetkellä palvelujamme käyttää yli 300 kirjojen julkaisijaa. Suomen ja Ruotsin kustantajat muodostavat yhä suuremman osan kirjatuotannostamme.

Painotalon tasainen kehitys todistaa oikean strategian valintaa ja henkilökunnan luotettavuutta. Yrityksen laatu- ja ympäristöjohtamisen järjestelmä on sertifioitu ja vastaa kansainvälisten standardien ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008 vaatimuksia.

Laatu ja ympäristö

Tallinnan Kirjapaino Oy on laatinut ja juurruttanut kansainvälisiä standardeja ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vastaavan integroidun laatu- ja ympäristöohjausjärjestelmän painotöiden valmistuksessa syntyvien tuotteiden ja palvelujen vaatimuksiin vastaamiseksi, ympäristöhaittojen välttämiseksi, sekä asiakasystävällisyyden, laadun ja aikatauluista kiinnipitämisen ja suuremmassa mittakaavassa yrityksen tehokkuuden takaamiseksi.

Pääasialliset laatu- ja ympäristöperiaatteemme ovat seuraavat:

– asiakkaiden ja muiden osallisten vaatimusten ja tarpeiden huomioonottamisen takaaminen
– laadun ja aikataulujen noudattamisen sekä muiden töiden suoritusvaiheessa asiakkaalle annettujen lupausten pitämisen takaaminen
– omassa työskentelyssämme oikeudellisten ja muiden vaatimusten noudattamisen takaaminen
– luonnonvarojen säästeliäs käyttäminen
– ympäristövaikutusten arvioinnin suorittaminen ennen uusien materiaalien, tekniikoiden ja tuotteiden juurruttamista ja tulosten mukaisesti toimiminen ennakoiden muutosten tuomaa mahdollista ympäristövaikutusta
– mahdollisimman ympäristöystävällisten terveydelle haitattomien materiaalien, tekniikoiden ja työtapojen käyttäminen
– saastumisen ja ympäristön vahingoittamisen välttämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden käyttöönottaminen
– asianmukaisten alihankkijoiden käyttäminen sekä yrityksen omien työntekijöiden taitojen ja tietojen kehittäminen koulutusten avulla
– yrityksen tehokkuuden jatkuva kasvattaminen nykyaikaisella johtamisella ja hyvin suunniteltujen työtapojen käytöllä
ohjausjärjestelmän toimivuuden takaaminen standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vaatimusten mukaisesti ja järjestelmien ja prosessien jatkuva kehittäminen.

Tuotteet

Kirjat
Kovakantiset, lankasidotut
Pehmeäkantiset, lankanidotut
Pehmeäkantiset, lankanidotut, kansilla liepeet
Pehmeäkantiset, liimanidotut
Stiftaus (vihko tuoteet)
Hakasidos
Kierresidos

Muut painotuotteet
Aikakauslehdet
Kalenterit
Vuosikirjat
Esitteet (koko enintään B1)

Huom! Offset menetelmän ja painokoneiden formaatejä huomioon ottaen suosittelemme kirjoille vähintään 500 kappaleen painoksia ja arkkitoutannolle  vähintään 500 arkkia

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Laki 26, 12915 Tallinn

Puh: +372 650 9990
Fax: +372 650 9999

TALLINNAN KIRJAPAINO