Tallinns Boktryckeri

är det första tryckeriet i Estland som byggdes bara för tryckning och bindning av böcker.

Vi har produktion av böcker med mjuka och hårda pärmar, i svartvitt och flerfärgat tryck, i upplagor från några hundra till några tusen. Till förlag erbjuder vi full service av framställning av böcker. Vi kan redan böja med förberedelser för tryckning med en utskriftfärdig fil, men även med annat underlag (text, bilder, en originalbok mm).

Vi utökar ständigt våra möjligheter i takt med branschens utveckling, men för arbetets smidigare gång och för bästa slutresultat rekommenderar vi förläggare att vid utförandeplanering läsa närmare om våra tekniska möjligheter på vår hemsida och/eller ta kontakt med tryckeriets försäljare för närmare information.

Produkter

Böcker
Trådbundet, med hårda pärmar, med eller utan skyddsomslag
Trådbundet franskt band med hårda pärmar, med eller utan skyddsomslag
Trådbundet, med mjuka pärmar
Trådbundet, med mjuka pärmar, med flikomslag
Limbundet, med mjuka pärmar
Klammerbindning (klammerhäftad broschyr)
Ögleklamring
Wire-O-bindning
Spiralbindning

Periodiska trycksaker
Tidskrifter
Kalendrar
Kartböcker
Årsböcker

Arkproduktion
Plakat (upp till B1)
Kartark (upp till B1)
Vykortsark (B2 till B1)
Reklamblad
Posters

OBS! Med tanke på offsettrycksteknologin och tryckmaskiners format rekommenderas produktionsvolymer från 500 exemplar.

Tallinna Raamatutrükikoja LLC
Laki 26, 12915 Tallinn

Tel: +372 650 9990
Fax: +372 650 9999

TALLINNS BOKTRYCKERI