AEPPI - Association of Estonian Printing & Packaging Industry

TRYCK OCH FÖRPACKNINGSINDUSTRIN I ESTLAND

Sektorn för tryck och paketering i Estland är en moderniserad industri på grund av de stora investeringar som har gjorts under det senaste årtiondet. Sektorns förmåga möter behoven på den inhemska marknaden, och det är därför exporten utgör omkring 40 % av omsättningen. Det finns ungefär 300 tryckerier och förpackningstillverkare i Estland som delas in i sex olika kategorier enligt dess verksamhetsområde: periodiska tryckerier, boktryckerier, digitala tryckerier, märkestryckerier, reklamtryckerier och förpackningstillverkare. Att Estland gick med i Europeiska unionen i maj 2004 uppmuntrade och stärkte handeln och kommunikationen. Exporten av Estlands tryckindustri har ökat, vilket är en trend som fortsätter. Idag är de största marknaderna Norge, Sverige och Finland.


Association of Estonian Printing and Packaging Industry (AEPPI) – är hjärtat av Estlands kunskap om tryck och förpackning

Association of the Estonian Printing Industry är en organisation vars främsta mål är att förena estniska företag inom tryck- och förpackningsindustrin, för att främja deras samarbete, representera och skydda deras medlemsföretag och uttrycka deras gemensamma ståndpunkter. AEPPI representerar entreprenörer inom tryckindustrin som är intresserade i att bibehålla ett gynnsamt företagsklimat och främja sin verksamhet och sitt samarbete. Framgången från estniska tryck- och förpackningsföretag grundar sig på deras roll som insiktsfulla och modiga aktörer för att skapa nya idéer och teknologier.

AEPPI hjälper utländska företag att etablera kontakter med estniska verksamheter, introducera dem till den estniska ekonomi- och investeringsmiljön och utföra marknadsundersökningar. AEPPI står även som värd för affärsdelegationer och förbereder relevanta program.

AEPPI är medlem i INTERGRAF – European Federation for Print and Digital Communication.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Om du har idéer för tryck eller paketering som du behöver produktionslösningar för, då har AEPPI-medlemsföretag den kunskap som du behöver!